2014.08.19.

MOMO – a sikeres mobilitásért

A mobilitás a fejlődés, a pozitív változás forrása lehet, de ez nem történik automatikusan. A mobilitási tanácsadás (mobility counselling) célja pontosan ennek elősegítése. De ki a mobilitási tanácsadó (mobility counsellor)? Mi a feladata? Hogyan végezheti sikeresen a munkáját? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a két éves partnerségi projektünk, a MOMO – More Mobility for Europe (Több mobilitást Európában). A projekt a szakképzésben (VET) megvalósuló mobilitási programok minőségének javítását célozta, fókuszálva az interkulturális és szakmai tanulás integrálására, hogy a résztvevők készségei jobban igazodjanak a munkaerő-piaci elvárásokhoz.

momo2.jpg

Címkék: MOMAP mobilitási tanácsadó

2014.08.06.

MOMAP Mobilitási tanácsadás

Kompetencia feltérképezés és tanácsadás a sikeres mobilitási élményekért…

Kinek hasznos a MOMAP Tanácsadás?

Interkulturális mobilitásban résztvevőknek, azaz olyanoknak akik:

- tervezik, hogy hosszabb időt külföldön töltenek,
- jelenleg külföldön élnek,
- hosszabb külföldön való tartózkodás után visszatértek hazájukba,
- magasabb végzettséggel fognak rendelkezni, vagy már most magasabb végzettségük van, mint a szüleinek, közeli rokonainak.

A mobilitás történhet országhatárokon belül és kívül egyaránt, azaz beszélhetünk földrajzi értelemben vett helyzetváltoztatásról, vagy a társadalmi hierarchiában való feljebbjutásról.

momap.jpg

Címkék: MOMAP

2014.06.30.

Interkulturális foglalkozások és workshopok diákoknak

A fiatalok interkulturális kompetenciafejlesztése szocializációjuk egyik alapvető eleme kell, hogy legyen. Fontos egyrészt a társaikkal, barátaikkal, rokonaikkal, környezetük más tagjaival való érintkezésük, az együttműködéseik, a konfliktusaik kezelése szempontjából, másrészt a saját identitásuk tudatosításának segítségével fejleszthető empátiás készség és nyitottság oldaláról is.

iskola.jpg

Címkék: oktatás interkulturális képzés iskolai foglalkozás

2014.06.26.

Mentorképzés

Miért fontosak a mentorprogramok, a mentori tevékenység?

Mára az oktatási-, a szociális-, az egészségügyi és a munkaerő-piaci területen (állami, for és nonprofit szervezetek) működő intézmények és szolgáltatások körébe beépült és általános gyakorlatnak számít az egyéni segítségnyújtáson alapuló mentori munka, illetve mentorprogramok működtetése. A tevékenység elterjedését a professzionálisan működtetett mentorprogramok hatékonysága és a meghirdetett pályázati feltételek egyaránt erősítik.

mentorképzés.jpg

Címkék: mentorálás interkulturális képzés

2014.06.26.

Globális nevelés az Artemisszió Alapítványban

A világ, melyben élünk egyszerre lett kisebb és mégis bonyolultabb a globalizációnak köszönhetően. Az áruk, emberek és az információ áramlása korábban nem látott mértéket ölt, melynek következtében a világ népei egyre inkább kölcsönös függésben élnek. A globális nevelés célja az, hogy felhívja a figyelmet helyi cselekedeteink globális következményeire, hatásaira, ezáltal hozzásegítve minket ahhoz, hogy kilépjünk mindennapi világunkból, és megismerjük a minket körülvevő emberek hétköznapjait, legyen akár szó szomszédjainkról, akár távoli kontinensek lakóiról. Arra törekszünk, hogy a világban zajló folyamatok jobb megértésén túl érzékenyebbé tegyük a fiatalokat a társadalmi igazságosság és az emberi jogok kérdéseire és felvessük a globális társadalmi felelősség gondolatát.

globnev.jpg

Címkék: oktatás globális nevelés iskolai foglalkozás

2014.06.24.

Munkaerő-piaci integrációs képzéscsomag felnőtteknek

Mi a célja a képzéscsomagnak?

A komplex képzéscsomag célja, hogy a munkavállalás előtt, a munkaváltás közben álló, illetve a munkaerő-piacról hosszabb ideje kikerült emberek praktikus, kézzelfogható, aktuális ismereteket és tudást kapjanak ahhoz, hogy biztosabban és könnyebben el tudjanak helyezkedni .

dét_munka.jpg

Címkék: Digitális Életpálya Térkép DÉT

2014.06.24.

DÉT – szakértői képzéssorozat

Hogyan épül fel a képzés-sorozat?

A DÉT-szakértői képzéssorozat négy, egymásra épülő képzési modulból épül fel. Az egyes képzési modulok különállóak, a sorrendben következő képzést csak az azt megelőző képzési modul sikeres elvégzésével lehet megkezdeni. A DÉT-szakértői minősítést mind a négy képzési modul sikeres elvégzése után kap a résztvevő. Az egyes képzési modulok önmagukban is elégségesek a módszer kereteinek, alkalmazott eszközeinek és módszertanának megismeréséhez; azok – saját tevékenységi körbe való – adaptációjához. A teljes képzés 1 évig tart.

A képzési elemek elméleti előadásokból, interaktív gyakorlati feladatokból, illetve szakmai gyakorlati programokból állnak.

dét_képzés.jpg

Címkék: Digitális Életpálya Térkép DÉT

2014.06.24.

Munkaerő-piaci integrációs képzéscsomag fiataloknak

Mi a célja a képzéscsomagnak?

A komplex képzéscsomag célja, hogy a fiatalok hatékony és kézzelfogható ismereteket és tudást kapjanak ahhoz, hogy az iskola befejezését követően biztosabban és könnyebben el tudjanak helyezkedni azon a területen, amely számukra is tartalmas és vonzó kilátással bír.

A képzéscsomag úgy lett kialakítva, hogy az gördülékenyen kiegészítse a formális iskolai oktatás keretit. Így a szolgáltatáscsomag rugalmasan megvalósítható a formális oktatási struktúra mellett; kiegészítve, illetve fejlesztve a résztvevők azon kompetenciáit (ismereteit, képességeit, készségeit, tudását, motivációját és attitűdjeit) melyek alapvetően szükségesek ahhoz, hogy sikeren tudjanak érvényesülni a munkaerő-piacon.

Címkék: Digitális Életpálya Térkép DÉT

2014.06.24.

Egyéni DÉT-felmérés

Mi ez a módszer?

A Digitális Életpálya Térkép (DÉT) egy egyénre szabott, kompetencia-térkép és személyes fejlesztési terv készítését szolgáló eszköz.

A kompetencia-térkép egy számítógépes szoftver segítségével térképszerűen megmutatja az ön eddigi élete során akár a munkahelyein, iskoláiban, akár a magánélete; szabadidős vagy családi tevékenységei során szerzett kompetenciáit, vagyis ismereteit, tudását, képességeit, készségeit, attitűdjeit és motivációit.

A térkép lapján készül egy személyre szabott fejlesztési terv az Ön életpályájára, karrier-építésére, személyes fejlődési lehetőségeire vagy elhelyezkedésére vonatkozólag. A fejlesztési terv konkrét, többirányú és gyakorlatias lépésekkel segíti Önt személyes, ill. munkaerő-piaci céljainak tudatosításában, elérésében.

dét_kicsi.jpg

Címkék: Digitális Életpálya Térkép DÉT

2014.06.24.

Digitális Életpálya Térkép (DÉT) – kompetencia beazonosítás és egyéni fejlesztési terv készítése

Mi a Digitális Életpálya Térkép (DÉT)?

A DÉT egy életpálya-orientációs tanácsadási módszer, melynek során beazonosításra és megjelenítésre kerül az egyén összes olyan releváns képessége, készsége és attitűdje, amelyeket életútja során megszerzett. A folyamat során a beazonított kompetenciák alapján és a reális lehetőségekből kiindulva az ügyfél céljainak elérését segítő, konkrét lépéseket tartalmazó jövőterv készül.

dét.png

Címkék: Digitális Életpálya Térkép DÉT

süti beállítások módosítása